OFİS SARF MALZEMESİ ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2021.OFS.01
İlan Tarihi 10/02/2021
Son Teklif Verilme Tarihi 18/02/2021 Saati 10:00
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 19/02/2021 Saati 10:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %3'ü
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

 

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Ofis Sarf Malzemesi Alımı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği Ofis Sarf Malzemesi Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı

ISTANBUL

Hizmet Süresi 6 AY

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

 

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 300,00 TL yatırarak, Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı aşağıdan indirilebilir.

İhale Durumu Kapandı