SAP YAZILIMI BASİS BAKIM VE YAZILIM GELIŞTIRME HIZMETI ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2021.BASYG.01
İlan Tarihi 03/06/2021
Son Teklif Verilme Tarihi 10/06/2021 Saati 15:00
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 11/06/2021 Saati 15:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Bu İhalede Geçici Teminat İstenmemektedir.
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda SAP Yazılımı BASİS Bakım ve Yazılım Geliştirme Hizmeti Alımı için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği SAP Yazılımı BASİS Bakım ve Yazılım Geliştirme Hizmeti Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı

Bahçeşehir Üniversitesi'nde kullanılan SAP yazılımına ilişkin bakım ve yazılım geliştirme çalışmaları.

Hizmet Süresi 12 ay

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 300,00 TL yatırarak, Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanınını bu sayfadan indirebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

İhale Durumu Kapandı