Personel/Öğrenci Yemek ve Catering Hizmeti

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat – Aşırı Düşük Sorgulu
İhale No 2021.PÖYC.01
İlan Tarihi 09/11/2021
Son Teklif Verilme Tarihi 17/11/2021 Saati 10:00
Teklif Verme Yeri BAU Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 17/11/2021 Saati 10:00
İhale Gerçekleştirme Yeri BAU Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı %6
İstenen Belgeler

İstenilen Belgeler:
İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği (her
sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli
ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak,
kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu,
İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer
Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Personel/Öğrenci Yemek ve
Catering Hizmeti Alımı için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet
etmektedir.

Hizmet Niteliği Personel/Öğrenci Yemek ve Catering Hizme
Hizmetin Yeri ve Miktarı

Teknik şartname Madde 3 belirtilen hizmet alanlarına 

Teknik şartname Madde 5 belirtilen miktarda üretilmesi ve servis edilmesi işidir.

 

Hizmet Süresi 33 ay

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

 

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 1000,00 TL yatırarak, Bahçeşehir Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

İhale Durumu Kapandı