DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEFRİŞAT ALIMI İHALE İLANI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Ekonomik Fiyat
İhale No 2022.DHF.15
İlan Tarihi 17/03/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 24/03/2022 Saati 16:00
Teklif Verme Yeri BAU Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 24/03/2022 Saati 16:00
İhale Gerçekleştirme Yeri BAU Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Bu İhalede Geçici Teminat İstenmemektedir.
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Temin Kayıt ve Şartları (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

 

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Diş Hekimliği Fakültesi Tefrişat Alımı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek isteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

 

Teslim Süresi:  6 Hafta

Hizmet Niteliği Ürün Niteliği: Diş Hekimliği Fakültesi Tefrişat Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi

İhale Durumu Kapandı