Eczacılık Fakültesi LCMSMS Cihaz Alımı

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2022.ECF.01
İlan Tarihi 01/06/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 08/06/2022 Saati 10:30
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 08/06/2022 Saati 10:30
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Bu İhalede Geçici Teminat İstenmemektedir.
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Temin Kayıt ve Şartları (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Eczacılık Fakültesi LCMSMS Cihaz Alımı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği Eczacılık Fakültesi LCMSMS Cihaz Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi

İhale Durumu Kapandı