Kemerburgaz Kampüsü 5G Network Altyapı Alımı

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2022.KNA.01
İlan Tarihi 27/06/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 05/07/2022 Saati 10:30
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 05/07/2022 Saati 10:30
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %3'ü
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Temin Kayıt ve Şartları (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Kemerburgaz Kampüsü 5G Network Altyapı  için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir

Hizmet Niteliği Kemerburgaz Kampüsü 5G Network Altyapı Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi

İhale Durumu Kapandı