YURTDIŞI MARKA YÖNETİMİ, REKLAM ÇALIŞMALARI VE İÇERİK GELİŞTİRME, YURTDIŞI SOSYAL MEDYA İLETİŞİM İŞLERİ, WEB SİTESİ BAKIMI VE GÜNCELLEME HİZMET ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat - Aşırı Düşük Sorgulu
İhale No 2022.YMR.01
İlan Tarihi 24/08/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 31/08/2022 Saati 10:15
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 31/08/2022 Saati 10:30
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %6'ü
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

 

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Yurtdışı marka yönetimi, reklam çalışmaları ve içerik geliştirme, yurtdışı sosyal medya iletişim işleri, web sitesi bakımı ve güncelleme hizmet alımı. için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

 

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği Yurtdışı marka yönetimi, reklam çalışmaları ve içerik geliştirme, yurtdışı sosyal medya iletişim işleri, web sitesi bakımı ve güncelleme hizmet alımı.
Hizmetin Yeri ve Miktarı

İstanbul

Hizmet Süresi 12 Ay

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 500,00 TL yatırarak, BAU Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi No:8 K:3 Beşiktaş /İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı aşağıdan indirilebilir.

İhale Durumu Kapandı