2022 – 2023 YURTDIŞI DİJİTAL PAZARLAMA HİZMET ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat - Aşırı Düşük Sorgulu
İhale No 2022.YDP.01
İlan Tarihi 03/10/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 13/10/2022 Saati 10:15
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 13/10/2022 Saati 10:30
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %3'ü
İstenen Belgeler

İstenilen Belgeler:

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Yurtdışı Dijital Pazarlama Hizmet Alımı için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği 2022 – 2023 YURTDIŞI DİJİTAL PAZARLAMA HİZMET ALIMI
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi 12 Ay, Kasım2022 –Ekim 2023

İhale Durumu Kapandı