ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İÇİN İHALE İLANI

BAU Logo
İhale Türü Aşırı Düşük Teklif Alt Sınır Değerli Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2019.AİG.01
İlan Tarihi 05/08/2019
Son Teklif Verilme Tarihi 20/08/2019 Saati 15:00
Teklif Verme Yeri Çırağan Caddesi No: 8 Kat: 4 Beşiktaş, İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 20/08/2019 Saati 15:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Bahçeşehir Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No:8 Kat:2 Beşiktaş, İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen bedelin %3’ünden az olamaz.
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Özel Güvenlik Hizmeti için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği 155 Kişi Çalıştırmalı Özel Güvenlik Hizmetleri
Hizmetin Yeri ve Miktarı

Özel Güvenlik hizmetleri Bahçeşehir Üniversitesinin aşağıdaki hizmet alanlarında belirlenen 12 farklı noktada gerçekleştirilecektir.

1-Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü Beşiktaş Kampüsü: Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No:4-6  Beşiktaş/İstanbul,

2-Sürekli Eğitim Merkezi: Eski Yıldız Caddesi Serencebey Yokuşu No:2-4 Beşiktaş /İstanbul,

3-Merkezler ve Yemekhane: Çırağan Cad. No:47 Beşiktaş /İstanbul,

4-İdari Yönetim Binası: Çırağan Cad. No:8 Beşiktaş /İstanbul,

5-Hukuk Fakültesi ve Barbaros Kütüphanesi: Çırağan Cad. No:4 Beşiktaş / İstanbul,

6-Bilgi İşlem Merkezi: Yıldız Mah. Sinanpaşa Kuyuçıkmazı Sk. No:2-4 Beşiktaş /İstanbul,

7-Galata 2 Kampüsü: Müeyyedzade Mah. Lüleci Hendek Cad. No:60 Beyoğlu /İstanbul,

8-L Blok Binası: Yıldız Mah. Asariye Cad. No:5 Beşiktaş /İstanbul,

9-Eski DGM Binası Tadilatlı Şartlı Yapım Ve Onarım İnşaatı: Çırağan Cad. No:26 Beşiktaş /İSTANBUL adresleri hizmet alanlarında yer alan noktalar.

10-Galata Yerleşkesi Binası: Müeyyedzade Mahallesi, Kemeraltı Caddesi Karaoğlan Sokağı 24/A 34425 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul,

11-Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Hastanesi: Sahrayı Cedit Mahallesi Batman Sokak No: 66-68 Yenisahra/Kadıköy/İstanbul,

12-Üstyapı Plaza Kampüsü: Ihlamur Yıldız Cad. No:8 Yıldız - Beşiktaş /İSTANBUL

Hizmet Süresi 36 Ay

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 500,00 TL yatırarak, Bahçeşehir Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No: 8 Kat: 4 Beşiktaş, İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı aşağıdan indirilebilir.

İhale Durumu Kapandı