DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEMİRBAŞ CİHAZ ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Ekonomik Fiyat
İhale No 2022.DHF.19
İlan Tarihi 17/10/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 27/10/2022 Saati 10:15
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 27/10/2022 Saati 10:30
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı İstenmemektedir
İstenen Belgeler

- İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza)

- Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza)

- Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza)

- Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza)

- Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza)

- Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza)

- Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza)

- Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza)

- Temin Kayıt ve Şartları (doldurulacak, kaşe ve imza)

- İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu

- İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanın tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. Teklif dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Hizmet Niteliği Diş Hekimliği Fakültesi Demirbaş Cihaz ve Ekipman Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi 6 Hafta

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 1.000,00 TL yatırarak, Bahçeşehir Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi No:8 Beşiktaş /İSTANBUL  adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

Saygılarımızla,

İhale Durumu Kapandı