TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Aşırı Düşük Teklif Alt Sınır Değerli Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2022.AİT.01
İlan Tarihi 17/10/2022
Son Teklif Verilme Tarihi 01/11/2022 Saati 10:00
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 01/11/2022 Saati 10:30
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi No:8 K:3 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen bedelin en az % 3’üdür.
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda bir hizmet alımı ihalesi yapmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda; Bahçeşehir Üniversitesi ilgilenen İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği Temizlik Hizmetleri
Hizmetin Yeri ve Miktarı

Temizlik hizmetleri Bahçeşehir Üniversitesinin Teknik Şartname 3. 

Maddesinde belirtilmiştir.

Hizmet Süresi 24 Ay

İhaleye katılım koşulları, İsteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr Internet adresinden indirilebilir.

 

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 1.000,00 TL yatırarak, Bahçeşehir Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No:8 Kat:3 Beşiktaş, İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

 

Ek bilgi veya açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

 

İhale Durumu Kapandı