34 ET 3887 ARAÇ SATIŞ İHALESİ

BAU Logo
İhale Türü Satış İhale – Açık Teklif – En Yüksek Teklif
İhale No 2023.ARAÇS.01
İlan Tarihi 28/05/2023
Son Teklif Verilme Tarihi 05/06/2023 Saati 10:45
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8 / A Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 05/06/2023 Saati 11:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8 / A Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı 20.000,00 Türk Lirası
İstenen Belgeler

Araç Satış Şartnamesi ve ekleri (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Araç Satış Şartname Madde 5 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda “34 ET 3887 ARAÇ SATIŞ İHALESİ” için bir satış  ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği 34 ET 3887 ARAÇ SATIŞ İHALESİ
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi

İhale Durumu ŞATIŞ İHALE KAPANDI