2023 ARAÇ SATIŞ İHALESI ( 3 LOT )

BAU Logo
İhale Türü Açık Teklif Usulü – Birim Fiyat – En Yüksek Fiyat
İhale No 2023.ARAÇS.02
İlan Tarihi 11/10/2023
Son Teklif Verilme Tarihi 23/10/2023 Saati 14:00
Teklif Verme Yeri Bahçeşehir Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8/B Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 23/10/2023 Saati 14:15
İhale Gerçekleştirme Yeri Bahçeşehir Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8/B Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif Verilecek Her Lot İçin 20.000 TL
İstenen Belgeler

Araç Satış Şartnamesi ve ekleri (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının, Araç Satış Şartname Madde 5 de belirtilen diğer belgeler.
 

Açıklama

Sayın İlgililer
Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda “2023 Araç Satiş İhalesi ( 3 Lot )” için bir satış  ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği 2023 Araç Satiş İhalesi ( 3 Lot )
Hizmetin Yeri ve Miktarı

İstanbul - 3 Adet Binek Araç

Hizmet Süresi -

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

Saygılarımızla,

İhale Durumu KAPANDI