2023 YURTDIŞI MARKA YÖNETİMİ, REKLAM ÇALIŞMALARI VE İÇERİK GELİŞTİRME, YURTDIŞI SOSYAL MEDYA İLETİŞİM İŞLERİ, WEB SİTESİ BAKIMI VE GÜNCELLEME HİZMET ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2023.YMR.01
İlan Tarihi 09/11/2023
Son Teklif Verilme Tarihi 17/11/2023 Saati 09:00
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8 / A Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 17/11/2023 Saati 10:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı– BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8 / A Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %6'ü
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda 2023 Yurtdişi Marka Yönetimi, Reklam Çalişmalari Ve İçerik Geliştirme, Yurtdişi Sosyal Medya İletişim İşleri, Web Sitesi Bakimi Ve Güncelleme Hizmet Alimi için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği 2023 Yurtdişi Marka Yönetimi, Reklam Çalişmalari Ve İçerik Geliştirme, Yurtdişi Sosyal Medya İletişim İşleri, Web Sitesi Bakimi Ve Güncelleme Hizmet Alimi
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi 12 Ay

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı www.bau.edu.tr internet adreslerinden indirilebilir.

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 1.000,00 TL yatırarak, Satın Alma Daire Başkanlığı– BAÜ Kuzey Kampüs Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No.8 / A Blok Kat. 1B Beşiktaş / İSTANBULadresinden dekont karşılığı almaları zorunludur. Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

Saygılarımızla,

İhale Durumu KAPANDI