PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETİ ALIMI İÇİN İHALE İLANI

BAU Logo
İhale Türü Alt Sınır Değerli Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Fiyat
İhale No 2019.AİS.01
İlan Tarihi 06/08/2019
Son Teklif Verilme Tarihi 21/08/2019 Saati 10:00
Teklif Verme Yeri Çırağan Caddesi No: 8 Kat: 4 Beşiktaş, İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 21/08/2019 Saati 10:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Bahçeşehir Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No:8 Kat:2 Beşiktaş, İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen bedelin %3’ünden az olamaz.
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Geçici Teminat Mektubu ile Banka Teyit Yazısı veya Geçici Teminatın İdare Hesabına Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda bir hizmet alımı ihalesi yapmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda; Bahçeşehir Üniversitesi ilgilenen İsteklileri aşağıdaki hizmetlerin temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti
Hizmetin Yeri ve Miktarı

Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti Teknik Şartname 3.4. Maddesinde sayılan 19 güzergah alanında gerçekleştirilecektir.

Hizmet Süresi 36 Ay

İhaleye katılım koşulları, İsteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı aşağıdaki linkten indirilebilir.

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 500,00 TL yatırarak, Bahçeşehir Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No:8 Kat:4 Beşiktaş, İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

Ek bilgi veya açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

 

Saygılarımızla,

İhale Durumu Kapandı