TOPLU TAŞIMA ARACI ALIMI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Ekonomik Teklif
İhale No 2020.TTA.01
İlan Tarihi 24/09/2020
Son Teklif Verilme Tarihi 02/10/2020 Saati 15:00
Teklif Verme Yeri Çırağan Caddesi No: 8 Kat: 4 Beşiktaş, İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 02/10/2020 Saati 15:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Bahçeşehir Üniversitesi A Blok Giriş Kat
Geçici Teminat Miktarı Alınmayacaktır
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, Ruhsat Fotokopisi (Her bir araç için ayrı ayrı sunulacaktır.),  Ekspertiz Raporu (Her bir araç için ayrı ayrı sunulacaktır.), TRAMER Kaydı (Her bir araç için ayrı ayrı sunulacaktır.), Araç Detaylı Fotoğrafları( İç&Dış)(USB Bellek İçerisinde, her bir araç için ayrı ayrı sunulacaktır.) İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Toplu Taşıma Aracı Alımı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki malların temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği 2 Adet Toplu Taşıma Aracı Alımı
Hizmetin Yeri ve Miktarı
Hizmet Süresi

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 100,00 TL yatırarak, Bahçeşehir Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No: 8 Kat: 4 Beşiktaş, İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı aşağıdadır.

 

Saygılarımızla,

İhale Durumu Kapandı