YURTDIŞI DİJİTAL PAZARLAMA HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

BAU Logo
İhale Türü Açık İhale – Birim Fiyat – En Düşük Teklif
İhale No 2020.YDP.01
İlan Tarihi 21/12/2020
Son Teklif Verilme Tarihi 29/12/2020 Saati 14:00
Teklif Verme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL
İhale Gerçekleştirme Tarihi 29/12/2020 Saati 14:00
İhale Gerçekleştirme Yeri Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL
Geçici Teminat Miktarı Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %3'ü
İstenen Belgeler

İdari Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Teknik Şartname (her sayfasına kaşe ve imza), Sözleşme Örneği  (her sayfasına kaşe ve imza), Mali Teklif Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Mali Kimlik Formu (doldurulacak, istekli ve banka kaşe ve imza), Tüzel Kimlik Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Teklif Sunum Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), Beyan Formu (doldurulacak, kaşe ve imza), İhale Dosyasının Satın Alındığına Dair Banka Dekontu, İdari Şartname Madde 7 de belirtilen diğer belgeler.

Açıklama

Sayın İlgililer

Bahçeşehir Üniversitesi, kurumsal ihtiyaç ve satın alma ilkeleri doğrultusunda Yurtdışı Dijital Pazarlama Hizmet Alımı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ilgili olabilecek İsteklileri aşağıdaki malların temini için ihaleye davet etmektedir.

Hizmet Niteliği Çeşitli Dijital Mecralarda Yurtdışı Pazarlama Reklam Hizmetleri
Hizmetin Yeri ve Miktarı

Çeşitli dijital iletişim mecralarında gerçekleştirilecek dijital reklam ve tanıtım faaliyetleri.

Hizmet Süresi 12 Ay Ocak-Aralık 2021

İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dokümanını Denizbank Güneşli Ticari Merkez TR92 0013 4000 0019 9214 6010 93 IBAN nolu hesabına 300,00 TL yatırarak, Satın Alma Daire Başkanlığı Yıldız Mah. Çırağan Caddesi Sinanpaşa Kuyu Sok. No:2-4 Beşiktaş /İSTANBUL adresinden dekont karşılığı almaları zorunludur.

Ek bilgi ya da açıklama istenilen durumlarda ihale.komisyonu@bau.edu.tr adresine e-posta atılabilir.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanınını bu sayfadan indirebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

İhale Durumu Kapandı